Missie en Visie – De Huisdokter – Wijchen
Header afbeelding
De Huisdokter
Buizerdstraat 101 6601 AT
Wijchen

Missie en Visie

-Betrokken en dichtbij-

Missie

Het is onze missie om kwalitatief goede huisartsenzorg te leveren. We richten ons daarbij op de inwoners van Wijchen, dichtbij onze praktijk.

Visie

We zijn er voor iedereen van jong tot oud. Als huisartsenpraktijk zijn we beschikbaar voor al onze patiënten met vragen over gezondheid en ziekte. De zorg leveren we vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij onze patiënten. Het contact is daarom kort als het past zodat we de tijd kunnen nemen als het nodig is. We vinden het belangrijk dat de patiënt zo veel mogelijk een vaste dokter heeft. Wanneer arts en patiënt elkaar goed kennen, kan een vertrouwensband groeien. Als de vaste dokter afwezig is, is er altijd een goede vervanger beschikbaar.

Samenwerking staat centraal in onze manier van werken. We leveren als team gezamenlijk de zorg met huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel. Ieder van hen heeft een onmisbare plek in ons team. We vinden het belangrijk om beslissingen over gezondheid en ziekte in overleg met de patiënten en hun naasten te nemen. Het stelt de patiënt in staat om de regie te houden. Daarnaast staat de huisarts niet alleen; we zorgen voor een goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners, het sociaal wijkteam en de ziekenhuizen.

We hebben een brede blik op gezondheid. We kijken niet alleen naar de aandoening, maar de hele mens, de sociale omgeving en wat het leven betekenisvol maakt is van belang. We willen niet alleen ziekte behandelen, maar vooral gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Omdat je beter kunt voorkomen dan genezen hebben we veel aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl.

Ieder mens geeft z’n eigen invulling aan het leven en bepaalt zijn of haar eigen koers. We ondersteunen patiënten om keuzes te maken die passen bij hun opvattingen en levenswijze. We respecteren ieders autonomie en helpen mensen om hun eigen regie te voeren over hun leven als zich gezondheidsklachten voordoen. Dan staan we mensen bij en helpen we onze patiënten vooruit op een manier die past bij de patiënt.

We geloven dat ieder mens in ontwikkeling is. Zo zijn wij als praktijk ook steeds in ontwikkeling en blijven we leren, ook van onze patiënten. De maatschappij en gezondheidszorg verandert continu en daarop passen we ons aan. We maken gebruik van nieuwe innovaties om onze zorg te verbeteren en efficiënt te werken. We vinden het belangrijk om huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners op te leiden en daarvoor een fijn opleidingsklimaat te creëren.

November 2023