Tarieven – De Huisdokter – Wijchen
Header afbeelding
De Huisdokter
Buizerdstraat 101 6601 AT
Wijchen

Tarieven

Tarieven onderzoek/ consult

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en daarom zijn er voor u als patiënt geen extra kosten verbonden aan een bezoek aan uw huisarts. Ook wordt uw eigen risico niet aangesproken wanneer u uw huisarts bezoekt. De huisarts declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Let op!
Kosten voor vervolgonderzoeken of zorg buiten de praktijk worden wél met uw eigen risico verrekend, zoals:

  • voorgeschreven medicijnen
  • laboratorium- of röntgenonderzoek
  • verwijzing naar specialist

Er is één huisartstarief, dat buiten het basispakket van de zorgverzekering valt, namelijk reizigersadvisering en reizigersmedicatie. Het kan zijn dat u daarvoor wel aanvullend verzekerd bent. Hiervoor kunt u het best uw verzekeraar of uw polis raadplegen. Het tarief voor reizigersadvisering verschilt per huisartsenpraktijk.

Ook keuringstarieven vallen (vanzelfsprekend) buiten de basisverzekering. Voor keuringen en onderzoeken wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per 5 minuten door de zorgverlener besteedde tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts besteedde 5 minuten aan keuringen/ onderzoek, inclusief de besteedde tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen besteedde tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Voor meer informatie over vergoedingen uit het basispakket kijkt u op de website van de Rijksoverheid

Tarieven laboratoriumonderzoek

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).


Tarief No-show

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.
Om dit terug te dringen zullen wij deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet!
Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld. Dit geldt voor een afspraak met de huisarts, de assistente en de praktijkondersteuners (ook GGZ).

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij €25,- in rekening.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.